Kim jest menedżer/menedżerka NGO i czego potrzebuje?

0%

 • Niniejsza ankieta adresowana jest do osób pełniących funkcje zarządcze w organizacjach pozarządowych (jako prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy, koordynatorzy itp.). Ma na celu zidentyfikowanie głównych problemów i wyzwań, z którymi mierzą się menedżerowie i menedżerki NGO, także ich słabych i mocnych stron, nad jakimi mogą pracować, by lepiej zarządzać swoimi organizacjami. To już drugie takie badanie. Podobnie jak poprzednio jego wyniki zostaną wykorzystane przez FAOO do rozwijania oferty edukacyjnej kierowanej do osób zarządzających organizacjami.

  Zapraszamy do badania,

  Zespół FAOO

 • Twoja ocena środowiska osób zarządzających organizacjami pozarządowymi w Polsce

 • 1. Oceń na skali od 1 do 6 (1 – ocena najniższa, 6 - ocena najwyższa) kompetencje menedżerów NGO w wymienionych poniżej obszarach. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5 6
  Zarządzanie ludźmi  
  Zarządzanie strategiczne  
  Pozyskiwanie środków  
  Zarządzanie finansami  
  Marketing  
  Zarządzanie projektami  
  Znajomość, stosowanie i przestrzeganie prawa  
  Umiejętności interpersonalne  
  Zarządzanie relacjami z otoczeniem (w tym PR i komunikacja)  
 • 2. Które z wymienionych obszarów kompetencji uważasz za kluczowe dla rozwoju i/lub budowania stabilności organizacji pozarządowych w najbliższych latach? Co szczególnie będzie warto wiedzieć i umieć? Wybierz nie więcej niż 3 takie obszary *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Co Twoim zdaniem będzie w największym stopniu kształtować warunki działania organizacji pozarządowych w najbliższych latach? Zaznacz 3 najważniejsze czynniki. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Co uważasz za największe wyzwania, jakie stoją obecnie przed osobami zarządzającymi organizacjami? *

Ładowanie
Ładowanie...